स्रोतापन्न हुनसक्ने चार प्रकार

मिनमिन मोगाक

१• सोतानुगमन- भगवान बुद्धको धर्म उपदेशहरुलाई राम्रो संग श्रमण गरी श्रेणीकरण गरेर राखेका पुद्गलहरु,

२• वचसापरिचय- भगवान बुद्धको धर्म उपदेशहरुलाई राम्ररी मुखाग्र अभ्यास गरी पढेर राखेका पुद्गलहरु,

३• मनसानुपेक्खन- भगवान बुद्धको धर्म उपदेशहरुलाई बारम्बार चिन्तन मनन गर्दै विचार गर्ने पुद्गलहरु,

४• दिट्ठियासुप्पट्टिवेध- रुप र नाम मात्र छ, म मेरो भन्ने छैन रहेछ भनेर ज्ञानले परिच्छेद बिभाजन गरी छुट्याएर जान्ने पुद्गलहरु,

यस प्रकारका चार पुद्गलहरु मरण निकट कठोर कष्टमय गम्भीर रोग वेदनाको कारण भगवान धर्मलाई भुल्न गए तापनि अपाय झर्नु नपरी

१• देवलोक पुग्ने साथ तुरुन्तै स्रोतापन्न हुन जाने हुन्छन।

अथवा

२• आयुस्मान मौद्ग्ल्यान महास्थिवीरहरु जस्तै धेरै प्रभाव शक्तिशाली हुनुहुने अर्हन्त महास्थिवीर एक न एक वर्गिय देवलोकमा पाल्नु भै उपदेश गर्नु भएको देशनालाई श्रमण गर्न पाएको बेलामा मनुष्य भवमा छँदा मैले तप आचारण अभ्यास गरेको धर्म चाहिँ यस्तै प्रकारको थियो भन्ने पुनः याद स्मृति आएर चाँडै नै सोतापत्ति मार्गलाई प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन्।

अथवा

३• सञ्चालचण्ड, अत्थक ब्रह्मा, सनकुमार ब्रह्मा आदि भएका धम्मकथिक एक न एक देवताहरुले प्रचार उपदेश गरिएको धर्म देशना लाई सुन्न पाउँदा, मनुष्य भवमा छँदा मैले तप आचारण अभ्यास गरेको धर्म चाहिँ यस्तै प्रकारको थियो भन्ने पुनः याद स्मृति आएर चाँडैनै सोतापत्ति मार्गलाई प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन्।

अथवा

४• मनुष्य भवमा संगै धर्म अभ्यास आचारण गर्ने धर्म मित्र देवता, देवीहरु भेट भएर धर्म बिषय बारेमा चर्चा छलफल गर्दा गर्दै सोतापत्ति मार्गलाई प्राप्त गर्नसक्ने हुन्छन्।

(त्यस चार प्रकारका एक न एक विधि पूर्वक स्रोतापन्न हुने भएको बिषय लाई भगवान बुद्धले उपदेश गर्नु भएको छ)

अङ्गुत्तर पालि, सोतानुगतसुत्त

भएका सबै सत्तवा प्राणी हरु ले सत्य धर्म भेटेर
सुख शान्ति शितलता पूर्वक रहुन्।
min min (mogok)
बाट –

अनुवाद – बिष्णु धनञ्जय