तीन किसिमका मनुष्यहरु

प्रस्तुति : सूर्य घिसिङ

“भिक्षु हो, संसारमा तीन किसिमका मनुष्यहरु छन् । कुन – कुन तीन ?
ढुंगामा तानेको रेखा समान ब्यक्ती, पृथ्वीमा ( जमीन, माटो ) तानेको, बनाएको रेखा जस्तै ब्यक्ती र पानीमा तानेको रेखा समान ब्यक्ती ।”

“भिक्षु हो, ढुंगामा तानेको रेखा समान ब्यक्ती कस्तो हुन्छ ?
भिक्षु हो, एक ब्यक्ती प्रायः क्रोधीत भइ रहन्छ । उसको त्यो क्रोध दीर्घकालसम्म रहन्छ । जस्तै कि भिक्षु हो, ढुंगामा बनाएको रेखा मेटिँदैन – न हावाले, न पानीले, चिरस्थायी हुन्छ । यस्तै प्रकारले भिक्षु हो, यहाँ एक ब्यक्ती प्रायः क्रोधीत भइ रहन्छ । उसको त्यो क्रोध दिर्घकालसम्म रहन्छ । भिक्षु हो, यस्तो ब्यक्ती ढुंगामा बनाएको रेखा समान ब्यक्ती कहलाउछ ।”

“भिक्षु हो, पृथ्वीमा ( जमीन, माटो ) बनाएको रेखा समान ब्यक्ती कस्तो हुन्छ ?
भिक्षु हो, एक ब्याक्ती प्रायः क्रोधीत भइ रहन्छ । उसको त्यो क्रोध दीर्घकाल सम्म रहिरहदैन । जस्तै भिक्षु हो, पृथ्वीमा ( जमिन, माटो ) तानेको रेखा चाडै मेटिन्छ, हावाले वा पानीले, चिरस्थायी हुदैन । यस प्रकार भिक्षु हो, यहाँ एक ब्यक्ती क्रोधीत भइ रहन्छ । उसको क्रोध दिर्घकालसम्म रहदैन । भिक्षु हो, यस्तो ब्यक्ती पृथ्वीमा ( जमिन, माटो ) तानेको रेखा समान ब्यक्ती कहलाउँछ ।”

“र भिक्षु हो, पानीमा तानेको रेखा समान ब्यक्ती कस्तो हुन्छ ?
भिक्षु हो, कोहि – कोहि ब्यक्ती यस्तो हुन्छ कि यदी कसैले तितो बोलेमा पनि, कठोर बोलेमा पनि, अप्रीय बोलेमा पनि मिलिजुली रहन्छ, प्रसन्न रहन्छ । जसरी भिक्षु हो, पानीमा तानेको रेखा शिघ्र बिलिन हुन्छ, चिरस्थायी हुँदैन । त्यस्तै प्रकार भिक्षु हो, कुनै कुनै ब्यक्ती यस्तो हुन्छ जोसँग यदी तितो बोलेमा पनि, कठोर बोलेमा पनि, अप्रीय बोलेमा पनि उ रिसाउँदैन, मिलिजुली बस्छ, प्रसन्न नै रहन्छ । भिक्षु हो, यस्तो ब्यक्ती पानीमा तानेको रेखा समान ब्यक्ती कहलाउछ । भिक्षु हो, संसारमा यी तीन किसिमका मनुष्यहरु हुन्छन् ।”
स्रोत:- अंगुत्तरनिकाय words of Buddha.