खुशी रहने उपायहरु

– गुरु पद्मसंभव (डाकिनी उपदेशबाट)

गुरुले भन्नुभयोः यदि तपाईंले निम्नलिखित निर्देशनहरुलाई अनुसरण गर्न सक्नुभयो भने खुशी रहने उपायहरु छन् ।

स्वामीनीले सोध्नुभयोः हामीले के गर्नु पर्छ ?

गुरुले भन्नुभयोः आशक्ति र लिप्सायुक्त फोहरी ढुङ्ग्रोको पींध नभएकोले यदि तपाईंले आफ्नो गृहभूमि त्याग गर्नुभयो भने तपाईं खुशी रहनुहुनेछ ।

ज्ञानको क्षेत्रमाथि अध्ययन र चिन्तनको कुनै अन्त्य नभएकोले यदि तपाईंले आफ्नो मनलाई साक्षात्कार गर्नुभयो भने तपाईं खुशी रहनुहुनेछ ।

सामान्य ब्यर्थका कुराहरुको कहिल्यै अन्त्य नहुने भएकोले यदि तपाईं मौन रहन सक्नु भयो भने तपाईं खुशी रहनु हुनेछ ।

सांसारिक विचलनका कार्यहरुको अन्त्य कहिल्यै पनि नहुने भएकाले यदि तपाईं एकान्तमा रहन सक्नुभयो भने तपाईं खुशी रहनु हुनेछ ।

क्रियाकलापहरुको अन्त्य कहिल्यै पनि नहुने भएकाले यदि तपाईंले कार्यहरुलाई त्याग गर्न सक्नु भयो भने तपाईं खुशी रहनु हुनेछ ।

जम्मा गरिएको सम्पत्तिबाट सन्तुष्टि कहिल्यै पनि प्राप्त नहुने भएकाले आशक्तिलाई त्याग गर्न सक्नु भयो भने तपाईं खुशी रहनु हुनेछ ।

तपाईंले घृणा गर्नुभएको शत्रुहरुलाई पराजित गर्न कहिल्यै पनि नसकिने भएकोले तपाईंले आफ्नै क्लेशहरुलाई पराजित गर्न सक्नुभयो भने तपाईं खुशी रहन सक्नुहुनेछ ।

तपाईं आशक्त भएका आफन्तजनहरुलाई सन्तुष्टि पार्न कहिल्यै पनि नसकिने भएकाले यदि तपाईंले आफ्नो चाहनाहरुलाई काट्न सक्नुभयो भने तपाईं खुशी रहनु हुनेछ ।

सोचाई र अवधारणाहरु कहिल्यै पनि नसिद्धिने भएकाले यदि सोचाईका

क्रियाकलापहरुलाई तपाईंले काट्न सक्नुभयो भने तपाईं खुशी रहन सक्नु हुनेछ ।

साभार सत्यसनातनहिन्दुधर्मकाे फेसबुक पेजबाट साभार