धर्म वन्दनाको अर्थ

हामीले बुद्ध  विहारमा बुद्ध पूजा गर्दा धर्मकाे पनि वन्दना गर्छाैं । बुद्ध धर्ममा धर्मको अाफ्नै अर्थ छ । यसलाई चिनेर वन्दना गर्नु राम्राे हुन्छ ।
स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको,ओपनयिको,पच्चत्तं,वेदितब्बो विञ्ञूही,ति ।
धर्म वन्दनाको अर्थ :-
१)स्वाक्खातो – उनी भगवानबुध्दले देशना गर्नु भएको ।
२) सन्दिट्ठिको – यहाँको यहिंनै फल दिने अथवा आर्यपुद्गलहरूले आफैले साक्षात्कार गर्न योग्य भएको ।


३) अकालिको – समय नबित्दै देखाउन फल प्राप्त हुने ।


४)एहिपस्सिको -आएर हेर भनिकन बोलाई देखाउन योग्य भएको ।


५) ओपनयिको – आर्यहरूलाई निर्वाण सम्म पुऱ्याई दिने ।


६) पच्चतं वेदितब्बो विञ्जूहिति – विद्वानहरूले अलग अलग्ग छुट्याई आफैले अनुभव गरेर जानी बुझि लिन सकिने भएको हो । त्यस्तो निर्वाणमा पुऱ्याउने धर्मलाई नमस्कार ।

संकलन तुल्सिकाजी मानन्धर