बुध्द वन्दनाको अर्थ

बुध्द वन्दना :-ईतिपि साे भगवा अरहं,सम्मासम्बुद्धाे,विज्जाचरण सम्पन्नाे, सुगताे,लाेकविदू, अनुत्तराे पुरिसदम्म सारथी सत्था देव मनुस्सानां,बुद्धाे,भगवा’ति।

बुध्द वन्दनाको अर्थ :-उनीअर्हत सम्यक सम्बुध्दलाई नमस्कार ।

 

१)अरहं- ब्रम्हादिदेव मनुष्यहरूले पूजा गर्न योग्य होईबक्सेको राग द्वेषादि सम्पूर्ण शत्रुलाई दमन गरी सक्नु भएको,कहिल्यै गुप्तपाप नगरी बक्सेको ।

 

२)सम्मा सम्बुध्दो – सम्पूर्ण धर्मलाई विशेष रुपले स्वयं जानेर ग्रहण गरी बक्सनु भएको ।

 

३)विज्जाचरण सम्पन्नो – तीन बिद्या,आठविद्या,पन्द्र चरणले सम्पूर्ण होईबक्सेको ।

 

४)सुगतो- मृत्यु हुनुबाट रहित भैरहेको, निर्वाण नगरमा राम्रो संग गमन गर्नु भएको ।

 

५)लोकविदु- सत्तलोक, संखारलोक, ओकासलोक,यी तीनै लोकलाई जानी बक्सेको ।

 

६)अनुत्तरो पुरिस दम्म सारथी – देव मनुष्य तिर्यक र वेनेय्य प्राणीहरूलाई जानी बक्सेको ।

 

७)सत्था देव मनुस्सानं – ब्रम्हा देव मनुष्यहरूको शास्ता गुरू होईबक्सेको ।

 

८)बुध्दो – चतुरार्य सत्यलाई भिन्न भिन्न गरी छुत्याई जानी बक्सेको ।

 

९)भगवा – छ प्रकारको भाग्य र गुणले सम्पन्न होई बक्सेको हुनुहुन्छ ।

संकलन तुल्सीकाजी मानन्धर