Articles

मासु खाँदा पाणातिपात कर्म लाग्छ, लाग्दैन ?

11 hours ago/Friday, December 6th, 2019 /

अनुवाद - बिष्णु धनञ्जय सम्पूर्ण मानिसहरु ले नै य

See More

लुम्बिनीमा दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय त्रिपिटक पाठ : एक रिपोर्ट

5 days ago/Sunday, December 1st, 2019 /

राजेन मानन्धर आज भन्दा करिब २६सय वर्ष अगाड

See More

Anoja Guruma : An inspiring Buddhist nun in Nepal

2 weeks ago/Sunday, November 24th, 2019 /

Razen Manandhar She was born as the second daughter to Hari Narayan Manandhar and Ratna Maya Manandar's home in B

See More

बुद्धधर्ममा आषाढ पुर्णिमाको महत्व

5 months ago/Tuesday, July 16th, 2019 /

राजेन मानन्धर भगवान बुद्धको जीवनमा पुर्ण

See More

HOW LORD BUDDHA WAS BORN WITH MANY WONDERS

5 months ago/Thursday, July 4th, 2019 /

Acchariya Bhutadhammasuttaṃ (123) The Discourse On Wonderful Things I heard thus. At one time the Blessed

See More

युद्ध मुक्त गराउने महासमय सुत्र 

6 months ago/Monday, June 17th, 2019 /

योगराज दहाल   आजको पूर्णिम

See More