Dharmachakra Pravartan Sutra

Dharmachakra Pravartan Sutra

Dharmachakra Pravartan Sutra

Buddhist monks chant Dharmachakara Sutra at Charumati Vihara, Chabahil, Kathmandu

Bhikkhu Vimalo Thasi

Bhikkhu Vimalo Thasi

Daan ya Dharma : Anoja Guruma

Sadharma Brikutimandap

Gunla [ गुँला ]

Anuja Guruma at Kuleswor