Articles

चार आर्यसत्यमा पहिलो सत्य – दु:ख

12 hours ago/Sunday, November 19th, 2017 /

चित्र शाक्य संसारमा दु:ख छ, यो चार आर्यसत्य

See More

परिभोग चैत्य

17 hours ago/Sunday, November 19th, 2017 /

भिक्षु सुदर्शन (चैत्य–पूजा — ४) बुद्धले प्

See More

बुद्धधर्ममा गलत संस्कार हटाऔं

1 day ago/Saturday, November 18th, 2017 /

मनाङ न्यिङमा हाम्रौ बौद्ध समाजमा देखिएको एउटा न

See More

What is thangka?

2 days ago/Saturday, November 18th, 2017 /

See More

जेतवन दान

2 days ago/Friday, November 17th, 2017 /

भिक्षु प्राणपुत्र संयुक्तनिकाय (११/१/८) अनुसार य

See More

बुद्धका जीवनी तथा उपदेशहरू

4 days ago/Thursday, November 16th, 2017 /

बिजु सुवेदी “विजय” हाम्रो द

See More